Camping Buorren1 - Omgeving
Camping Buorren1 - Omgeving
Camping Buorren1 - Omgeving
Camping Buorren1 - Omgeving
Camping Buorren1 - Omgeving
Camping Buorren1 - Omgeving
Camping Buorren1 - Omgeving
Camping Buorren1 - Omgeving
Camping Buorren1 - Omgeving

Omgeving

In de nabije omgeving zijn tal van bezienswaardigheden. De VVV-Leeuwarden verstrekt hierover veel informatie.


Natuurgebied “de âlde Feanen”rondom Eernewoude.
(Varen, zeilen, surfen, fietsen en wandelen).

www.np-aldefeanen.nl

Skûtsje museum Eernewoude
www.skutsjemuseum.nl

Praamvaren vanuit Wartena
Op vijf km. afstand vanaf de camping

Praamvaren door Leeuwarden
www.rondvaarten-leeuwarden.nl

Boerengolf bij Wartena
www.dewartenster.nl

Zwemmen in het Langdeel

Fiets- en wandelroutes in de omgeving

De elfsteden toertocht
per fiets, motor of auto of lopend
www.nederlandfietsland.nl

Park Vijversburg
in Tytsjerk met rust, kunst en cultuur in de natuur
www.vijversburg.nl

Eernewoude

Eernewoude

Aquazoo
nabij Leeuwarden (Dierenpark)
www.aquazoo.nl

Wadlopen
vanuit verschillende punten
www.fryskewaedrinners.nl

Planetarium Franeker
www.planetarium-friesland.nl

Fries Museum
www.friesmuseum.nl

Keramiekmuseum Princessehof
www.princessehof.nl

Natuurmuseum Friesland
www.natuurmuseumfryslan.nl


Fries Verzetsmuseum
www.friesverzetsmuseum.nl

Pier Pander museum
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Museum de Grutterswinkel
www.grutterswinkel-leeuwarden.nl

Boomsma Beerenburger museum
www.boomsma.frl

Museumhuis van Eysinga
www.museumhuizen.nl

Mineralogisch museum Grou
www.mineralengrou.nl

Skûtsje silen

Verder zijn er nog vele bezienswaardigheden in Friesland zoals het Kazemattenmuseum op de afsluitdijk, de elf fonteinen in de elf Friese steden en nog vele anderen, ook kan een dag bezoek worden gebracht aan de Waddeneilanden.